Privacy Statement

Bij Getting Logistics Done is uw privacy topprioriteit. In deze privacy verklaring wordt uitgelegd welke persoonlijke gegevens wij verzamelen, wat wij met de persoonsgegevens doen en met wie wij deze persoonsgegevens delen. Deze privacyverklaring geeft aan hoe we omgaan met de persoonsgegevens die u met ons deelt, in overeenstemming met de privacyregelgeving en -wetten van 2024. Wij zijn toegewijd aan het beschermen van uw privacy en de integriteit van uw persoonsgegevens. Gegevens die via onze website worden verzameld, zoals e-mailadressen, worden uitsluitend gebruikt voor het leveren van onze diensten en voor het verbeteren van uw ervaring bij ons. 

Categorieën en verwerking van gegevens

De naam, het adres, het e-mailadres en IP-adres worden verzameld voor dienstverlening.

Websiteanalyse | Wij gebruiken Google Tag Manager en Google Analytics om gebruikersgedrag te begrijpen. Al deze platformen voldoen aan de nieuwste privacywetgeving.

Opslag- en bewaarbeleid | Gegevens van websiteformulieren worden 90 dagen lang in onze beveiligde database opgeslagen om te beschermen tegen verlies.

Cookiebeleid | Wij gebruiken cookies voor verschillende functionaliteiten, waaronder om voorkeuren op te kunnen slaan, gepersonaliseerde advertenties weer te geven en vanwege beveiliging. U heeft de mogelijkheid om cookies uit te schakelen via uw browserinstellingen.

Doel en gerechtvaardigde belangen | Wij verwerken gegevens voor verschillende legitieme belangen, zoals:

  • Het verbeteren van onze dienstverlening: gegevensanalyse informeert onze strategieën voor serviceverbetering;
  • Marketingactiviteiten: onder voorbehoud van uw toestemming, kunnen wij gepersonaliseerde marketing uitvoeren;
  • Wettelijke verplichtingen: wij moeten mogelijk gegevens delen met wettelijke instanties wanneer wij daartoe verplicht zijn.

Gegevensdeling en -overdracht
Uw gegevens kunnen worden overgedragen aan derden die direct betrokken zijn bij onze dienstverlening, onder strikte vertrouwelijkheidsvoorwaarden en alleen wanneer dat nodig is. Grensoverschrijdende gegevensoverdrachten worden uitgevoerd in overeenstemming met de nieuwste internationale regelgeving voor gegevensoverdracht.

Gegevensbeveiliging
Wij hebben robuuste beveiligingsprotocollen geïmplementeerd om uw gegevens te beschermen, inclusief tweestapsfactorauthenticatie. In geval van een datalek zullen wij relevante autoriteiten en betrokken personen snel informeren, volgens de regelgeving van 2023.

Uw rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens

U heeft het recht om:

Toegang: Een kopie van uw gegevens te verkrijgen.
Rectificatie: Uw gegevens te corrigeren of aan te vullen.
Verwijderen: Verwijdering van uw gegevens aan te vragen.
Overdraagbaarheid: Overdracht van uw gegevens naar een andere dienst te verzoeken.
Om deze rechten uit te oefenen, kunt u een e-mail sturen naar service@gl-done.com

Beleidsupdates
Deze privacyverklaring is afgestemd op de huidige wetgeving omtrent gegevensbescherming zoals die geldt in 2023 en kan periodiek worden bijgewerkt. De nieuwste versie is altijd beschikbaar op onze website.

Voor vragen of opmerkingen
Als u vragen heeft over uw privacy, aarzel dan niet om contact op te nemen via service@gl-done.com

Contact opnemen